Gallery image Gallery image Gallery image Gallery image Gallery image

Grafisk design: Dialogredskab

Grafisk design

Dato: 8. marts, 2017

Idéen med dialogredskabet “Ligheder & Forskelle” er, at det på en humoristisk og ligeværdig måde danner en fælles forståelse for kulturelle ligheder og forskelle. Redskabet kan igennem dialog nedbryde tabuer og mane fordomme til jorden. Derfor håber vi at spillet kan være med til at fremme integrationsprocessen.

Færdigudviklingen af dialogredskabet er blevet støttet økonomisk af Kolding Kommunes Integrationspulje. Dialogredskabet er udviklet af Anne Mette Rasmussen fra D-sign Tegnestuen sammen med kursister fra Dansk Flygtningehjælps sprogskole i Kolding og med elever fra gymnasiet KG i Kolding.

Opgave:
Opgaven bestod i at overføre Anne Mettes fantastiske og idé til en ny visuel form. Udforming af spilleplader, ikoner til brikker, kort og emballage.