Gallery image Gallery image Gallery image Gallery image Gallery image Gallery image

Boglayout: IVÆRKSÆTTERNE

Bogtilrettelægning

Dato: 8. marts, 2018

Kunde: Kolding Stadsarkiv

Website: https://mitstadsarkiv.kolding.dk

Kolding Stadsarkiv  markerer byens 750 års jubilæum med 170 års fortælling om Kolding. Arkivets mange samlinger strækker sig tilbage til 1841 og dermed til demokratiets spæde start og Grundlovens vedtagelse i 1849. Derfor har det været naturligt at starte fortællingen der, hvor det lokale selvstyre og det moderne Kolding for alvor blev født.

Når en bys historie skal fortælles, er der altid mennesker, der skiller sig ud, mennesker, der har gjort en forskel, mennesker der personificerer den udvikling, der er foregået. Sådan er det med IVÆRKSÆTTERNE. Gennem otte markante personligheder spejles de forandringer og begivenheder, der formede byen ved fjorden. Forfatter Helle Juhl har spidset pennen og skabt en nærværende fængende beretning om demokrati, krig, industrialisering, landbrugsrevolution, verdenskrise, byudvikling, velfærdssamfund og ikke mindst fremsynethed – kort sagt en fortælling om da Kolding blev moderne.

Gennem avismagerne og politikerne Chresten Berg og Knud Hansen, industrifædrene Konstantin-Hansen og J.P. Schrøder, landmanden og organisationsmanden Jens Christoffer Thygesen, plantemanden Aksel Olsen, sundhedsplejersken, politikeren og kvindesagskvinden Ida Jørgensen og revydronningen Maja Rasmussen udfoldes Koldings forvandling fra traditionsbundet købstad til moderne bysamfund.

Opgave:
Design, tilrættelægning og layout af bogen: IVÆRKSÆTTERNE- da Kolding blev moderne.